CASHIRKA 3aad FARBARASHADA QUR,ANKA

 LABA KORDHIG  , LABA HOOSDHIG , LABA GODAAL,

1-اً

اٍ

اٌ

بًا

بٍ

بٌ

2- تاً

ةٍ

ةٌ

ثًا

ثٍ

ثٌ

جًا جٍ جٌ

حًاحٍ حٌ

خًا خٍ خٌ

دًا

دٍ

دٌ

4- ذًا

ذٍ

ذٌ

رًا

رٍ

رٌ

5 -زًا زٍزٌ

ساًسٍ سٌ

 

شًا شٍ شٌ

صًاصٍ صٌ

ضًاضٍ ضٌ

 

 

6 طًا

 

طٍ

 

طٌ

 

ظًا

 

 

ظٍ

 

 

ظٌ

 

7

 

 

 

 

 

8-عاً

عٍ

عٌ

غاً

غٍ

غٌ

9-فًا

فٍ

فٌ

قًا

قٍ

قٌ

10-كاً

كٍ

كٌ

لاً

لٍ

لٌ

11-ماً

مٍ

مٌ

ناً

نٍ

نٌ

12-وًا

وٍ

وٌ

هًا

هٍـ

هٌ

13-يًا

يٍ

يٌ

 

 

CASHIRKA 2aad FARBARASHADA QUR,ANKA

KORDHIG , HOOSDHIG , GODAAL,

أَaa

أِ ii

أُuu

بَ baa

ب biiِ

بُ bu

 

 

 

 

 

 

 

 

تَ

تِ

تُ

ثَ

ثِ

ثُ

 

3 جَ

جِ

جُ

حَ

حِ

حُ

 

4-خَ

خِ

خُ

دَ

دِ

دُ

 

5-رَ

رِ

رُ

زَ

زِ

زُ

6-سَ

سِ

سُ

شَ

شِ

شُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-صَ

صِ

صُ

ضَ

ضِ

ضُ

8-طَ

طِ

طُ

ظَ

ظِ

ظُ

9-عَ

عِ

عُ

غَ

غِ

غُ

10-فَ

فِ

فُ

قَ

قِ

قُ

11-كَ

كِ

كُ

لَ

لِ

لُ

12-مَ

مِ

مُ

نَ

نِ

نُ

13- وَ

وِ

وُ

 

14-هَ

هِ

هُ

يَ

يِ

يُ

 

CASHIRKA 1aad FARBARASHDA QUR,ANKA

XARAF WALABO MEESHA OO KA SOO BOXO KA OGAAW SAWIRKA KUU MUUQDO INTA AADAN XARAFKA KU DHAWAAQIN KA HOR

 Alif

ا

baa

ب

taa

ت

thaa

ث

jiim

ج

xaa

ح

khaa

2 – خ

daal

د

thaal

ذ

raa

ر

zaa

ز

siin

س

shiin

3 – ش

saad

ص

daad

ض

ddaa

ط

thaa

ظ

cayn

ع

qayn

4 – غ

faa

ف

qaaf

ق

kaaf

ك

laa,

ل

miim

م

nuun

5 – ن

waaw

و

haa

ه

hamsa

ء

لا

 yaa

ي