CASHIRKA 1aad FARBARASHDA QUR,ANKA

XARAF WALABO MEESHA OO KA SOO BOXO KA OGAAW SAWIRKA KUU MUUQDO INTA AADAN XARAFKA KU DHAWAAQIN KA HOR

 Alif

ا

baa

ب

taa

ت

thaa

ث

jiim

ج

xaa

ح

khaa

2 – خ

daal

د

thaal

ذ

raa

ر

zaa

ز

siin

س

shiin

3 – ش

saad

ص

daad

ض

ddaa

ط

thaa

ظ

cayn

ع

qayn

4 – غ

faa

ف

qaaf

ق

kaaf

ك

laa,

ل

miim

م

nuun

5 – ن

waaw

و

haa

ه

hamsa

ء

لا

 yaa

ي

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *