CASHIRKA 19aad FARBARASHAD QUR,ANKA

XURUUF {AL  QAMARIYAH}  WAAD QOREYSAA { ALIF } KA & { LAAM } KA , WAAD NA KU DHAWAAQEYSAA ^^^*

(الحروف القمرية *WAA (14) XARAF

(ا) (ب) (ج) (ح) (خ) (ع) (غ) (ف) (ق) (ك) (م) (ه) (و) (ي)

الالف(ا) – الباء (ب) -الجيم (ج) – الحاء (ح) – الخاء (خ) – العين (ع) – الغين (غ) – الفاء (ف) – القاف (ق) – الكاف (ك) – الميم (م) – الهاء (ه) – الواو (و) – الياء (ي)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *