CASHIRKA 18aad FARBARASHADA QUR,ANKA

 XURUUFU ASHMSIYAH WAA (14) XARAF ,,,, 

HAKU DHAWAAQIN ,( LAAM )KA & (ALIF )KA ,  LKN WAA LA {QORAYAA} , ( LAAM ) KA & ( ALIF ) KA **** MARKA AAD KU DHAWQEYSID XARAFKA AYAAD (SHAD)SAAREYSAA ****

********الحروف الشمسية

(ت) (ث) (د) (ذ) (ر) (ز) (س) (ش) (ص) (ض) (ط) (ظ) (ل) (ن) 

 التّاء (ت) ء الثّاء (ث) ء الدّال (د) ء الذّال (ذ) ء الرّاء (ر) ء الزّاي (ز) ء السّين (س) ء الشّين (ش) ء الصّاد (ص) ء الضّاد (ض) ألطّاء (ط) ء الظّاء (ظ) ء الّلام (ل) ء النّون (ن)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *