CASHIRKA 9AAD FARBARASHADA ARABIGA

Xaraf lagu reebayo ” LAAM ” 

         KORDHIG REEBAN :

                أَلْ  بَلْ   تَلْ   ثَلْ  جَلْ    حَلْ    خَلْ   دَلْ    ذَلْ

                   رَلْ   زَلْ   سَلْ   شَلْ  صَلْ  ضَلْ  طَلْ   ظَلْ

                      عَلْ   غَلْ   فَلْ    قَلْ   كَلْ   لَلْ    مَلْ   نَلْ

                                                        وَلْ   هَلْ   يَلْ

           HOOSDHIG REEBAN :

              

                إِلْ    بِلْ    تِلْ    ثِلْ   جِلْ   حِلْ   خِلْ   دِلْ   ذِلْ

                  رِلْ   زِلْ   سِلْ   شِلْ   صِلْ   ضِلْ   طِلْ   ظِلْ

                         عِلْ   غِلْ    فِلْ   قِلْ   كِلْ   لِلْ   مِلْ   نِلْ

                                                           وِلْ   هِلْ   يِلْ

           GODAAL REEBAN :
                

                   أُلْ    بُلْ   تُلْ   ثُلْ   جُلْ   حُلْ   خُلْ   دُلْ   ذُلْ

                   رُلْ   زُلْ   سُلْ  شُلْ   صُلْ   ضُلْ   طُلْ   ظُلْ

                            عُلْ  غُلْ   فُلْ  قُلْ   كُلْ   لُلْ   مُلْ   نُلْ

                                                           وُلْ   هُلْ   يُلْ