CASHIRKA 20 FARBARASHADA ARABIGA

HA QORIN WAX AAN LAGUU YEERININ , SIFIICAN U DHAGEESO WAXA AAN KU DHAWAAQAYO