CASHIRKA 12AAD FARBARASHADA ARABIG

XARFAHA SIDA LEES KUGU XERO ,  KORDHIG & HOOSDHIG , QORAALKA CASAANKA AH WAA : HOOSDHIG ,

أَ  إِ  بَخِلَ    ، تَلِجَ   ، ثَمِنَ  ، جَعِلَ  ، حَمِلَ  ، خَبِثَ

       ، دَ خِلَ  ، ذَ رِحَ  ، رَمِلَ  ، زَهِرَ  ، سَئِلَ  ، شَمِلَ 

، صَبَرِ ،   ضَرِبَ  ، طَلِبَ  ، ظَلِمَ  ، عَلِمَ  ، غَفِرَ

 ، فَرِحَ ،   قُمِنَ   ،  كَتِبَ  ،  لَعِنَ ،   مَنِعَ  ،  نَمِزَ ،

                             وَلَوِ ،  هَمِزَ ،  يَمِيَ