CASHIRKA 10 FARBARASHADA ARABIGA

            Xuruuf Almushadadah :  

               KORDHIG SHADAN :

                          أَبَّ   أَتَّ   أَثَّ   أَجَّ   أَحَّ   أَخَّ   أَدَّ   أَذَّ

                          أَرَّ  أَزَّ  أَسَّ  أَشَّ  أَصَّ  أَضَّ  أطَّ   أَظَّ

                            أَعَّ   أَغَّ   أَفَّ   أَقَّ   أَكَّ  أَلَّ  أَمَّ   أَنَّ 

                                                           أَوَّ  أَهَّ   أَيَّ 

        

              HOOSDHIG SHADAN :
                          إِبِّ  إِتِّ    إِثِّ   إجِّ   إِحِّ   إِخِّ   إِدِّ  إِذِّ

        إِرِّ  إِزِّ  إِسِّ  إِشِّ  إِصِّ  إِضِّ       إِطِّ                 إِظِّ

                          إِعِّ    إغِّ   إِفِّ   إِقِّ   إِكِّ   إِلِّ   إِمِّ  إِنِّ

                                                           إِوِّ  إِهِّ   إِيِّ

    

              GODAAL SHADAN : 

                          أُبُّ   أُتُّ  أُثُّ  أُجُّ   أُحُّ   أُخُّ    أُدُّ   أُذُّ

                          أُرُّ  أُزُّ  أُسُّ  أُشُّ  أُصُّ  أُضُّ  أُطُّ  أُظُّ

                          أُعُّ   أُغُّ   أُفُّ   أُقُّ   أُكُّ  أُلُّ   أُمُّ   أُنُّ

                                                          أُوُّ  أُهُّ   أُيُّ